Tuesday, March 29, 2011

DABBATUL ARDHI

Dābbat al-Ard (Arab دابة الأرض‎) adalah sebuah frasa yang bererti binatang buas (monster) yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya Hari Penghakiman iaitu Hari Kiamat.

Binatang melata yang dikenali sebagai Dābbat al-ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat Al-ard ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman.

Firman Allah dalam Surah An Naml: 82,

“ Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.(An Naml: 82) ” 

Abu Dawud At-Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah, Muhammad bersabda: 

"Binatang ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Ia akan memukul hidung orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu. Sehingga mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali orang yang beriman dan yang kafir."sumber dari qiamatdunia.blogspot.com

No comments: